U bent hier: Home / AANBOD / VOLWASSENEN / Contributiebepalingen 2020

Contributiebepalingen 2020

 
 • Eenmalig inschrijvingskosten á € 15,- Betaling van het inschrijfgeld aan NL06 TRIO 01985534 98 t.n.v. Naka Ima ovv lidmaatschap

 •  Het lesgeld bedraagt per kalendermaand:

   gewoon  u-pas logozie
onderaan pagina
 student
1 x per week
€40,= €30,= / €35,=
25,=
2x of meer x
per week

€55,=
€40,= / €47,50
40,=
 • Studenten zo'n 40% korting (15 euro) op het lesgeld
 • ** Voor U-passers geldt miv  2017 nieuwe regels. Zie https://www.u-pas.nl
  Voor de korting die wij geven (de 2 verschillende bedragen)  zie onderaan deze pagina.

 • Voor jongeren t/m 17 geldt het jeugdtarief , zie contributie kinderaikido

 • Betaling van het lesgeld graag regelen d.m.v. een automatische overschrijving per de eerste van de maand

  NL50 RABO 0144 0284 41 t..n.v. Aikidocentrum Utrecht


 • Aikidocentrum Utrecht heeft ook een vereniging, Naka Ima.
  Via deze vereniging zijn we lid van de Hombu Dojo in Japan.
  Het lidmaatschap van de vereniging loopt per kalenderjaar:
 • Betaling van het het lidmaatschapsgeld per de eerste van het kalenderjaar aan 
  NL06 TRIO 01985534 98 t.n.v. Naka Ima ovv lidmaatschap
 • Voor nieuwe leden is de hoogte van het lidmaatschapsgeld afhankelijk van het kwartaal waarin je lid wordt:Dus naarmate je later in het jaar lid wordt betaal je iets minder contributie voor het lopende kalenderjaar.
Kosten lidmaatschap
per kalenderjaar.
regulier upas** en student
lid per het 1ste kwartaal
€50,= €37,50
lid per het 2de kwartaal
€37,50 €27,50
lid per het 3de kwartaal
€25,= €17,50
lid per het 4de kwartaal
€12,50 € 10,00
 
 • Upas-voorwaarden Aikidocentrum Utrecht

 • Upas: sinds 2017 gelden nieuwe regels. Zie https://www.u-pas.nl/
  Upas-houders hebben een budget van 120 euro te besteden. Dat betekent dat je de eerste 3 of 4 maanden maanden "gratis" traint. ( 4 maanden á 1x per week, of 3 maanden á 2x per week) Wij declareren de bedragen bij de upas. Daarna krijg je plm 10% korting. Heb je geen budget meer dan betaal je dus de volgende    bedragen: 1x per week trainen kost dan 35 euro per maand (5 euro korting) en 2x of meer x trainen kost dan 47,50 euro per maand (7,50 euro korting)

 • Blessureregeling:
  als je om dwingende redenen langere tijd niet kunt trainen (ziekte, studie, e.d) kun je in aanmerking komen voor korting op je lesgeld. De regeling gaat in bij de 2de maand dat je niet kunt trainen. Je betaalt dan slechts € 12,50 per maand mits je het direct bij aanvang van de betreffende periode schriftelijk aan de dojohouder (Henk) hebt doorgegeven! Het eventueel teveel betaalde wordt dan steeds per ommegaande teruggestort.
 • N.b.1. Verzoeken achteraf worden niet gehonoreerd!
 • N.b.2. Indien de periode langer duurt dan 3 maanden dan wordt na de derde maand vrijstelling van betaling va lesgeld gegeven (met behoud van lidmaatschap).

 • Vrij trainen op zondag, tussen 11.00 en 14.00 (*)

 • Gemiste lessen mogen altijd -graag zelfs- worden ingehaald wanneer het jou uitkomt....!

 • Absentie:
  Ik stel het erg op prijs een berichtje van je te krijgen als je 2 of meer keer niet kunt komen! Alvast bedankt!
  En: gemiste lessen kunnen/mogen altijd ingehaald worden, graag zelfs!

 • Opzegtermijn:
  bij opzegging van het lidmaatschap van de dojo dien je een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand in acht te nemen. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren en gericht te zijn aan de dojohouder (Henk)
 • N.B. lidmaatschap en lesgeld zijn aan elkaar gekoppeld d.w.z dat je verplicht bent lesgeld te betalen zolang je je lidmaatschap niet schriftelijk hebt beëindigd.

  (*)Vrij trainen:
  Alleen bij 2 of meer lessen in de week en minstens 6de kyu. Vrij trainen gebeurt volledig op eigen risico, Aikidocentrum Utrecht, dojohouder of eventuele assistenten die aanwezig zijn dragen geen enkele verantwoordelijkheid. Op dagen dat de dojo voor andere zaken gebruikt wordt of verhuurd wordt vervalt de mogelijkheid om vrij te trainen (verhuur, bedrijfstrainingen, workshops, e.d.)