U bent hier: Home / AANBOD / JEUGD / Contributie 2020 - 2021

Contributie 2020 - 2021

 

 • De eerste les is een gratis proefles.
  Daarna volgt inschrijving voor deelname aan de lessen voor het hele seizoen ( sept 2020 - mei 2021)
  In tegenstelling tot voorgaande jaren stoppen we eerder, dus al in mei, net als veel andere sporten. 
  Inschrijving geschiedt dmv inschrijfformulier, wordt toegestuurd na aanmelding via telefoon of mail.

 • Aikidocentrum Utrecht is een sportschool met professionele leraren. Vanwege de aansluiting bij de Hombu Dojo en de voorwaarden die daaraan gesteld zijn, is er ook een vereniging via welke we lid zijn van dit hoofdkwartier in Japan.
  Deelname aan activiteiten Van Aikidocentrum Utrecht  betekent ook lidmaatschap van de vereniging á  50,= euro per seizoen (september – mei)
  Dit is inclusief examengeld, de  kosten van het te behalen diploma en de kosten van een  'slip' of 'band' bij het doen van een examen. Verder inclusief  koffie en thee tijdens het wachten op uw kind en voor festiviteiten die we als dojo organiseren rondom examens of afsluiting van  het jaar.
  Bij inschrijving te betalen aan: Aikidovereniging NAKA IMA, IBAN NL06 TRIO 0198 5534 98 
  o.v.v. de naam van uw kind en seizoen. (aan u-pashouders geeft de dojo €15,= korting)
  Over upas zie onderaan pagina

  u-pas logo

 • Lesgeld per seizoen


1 les

  2 lessen


gewoon  
u-pas(*)
  
           
  gewoon         u-pas(*)        
    kind t/m 12      
           
  €275,=  € 220,=(*)    €345,= €275,= (*)
    jongere
    (12 jr en ouder)

 (€335,=**)
 (€275,=**)
   €375,=
€300,= (*)

 • Wijze van betaling van het lesgeld: wij verzoeken u de betaling per bank te regelen:
  t.n.v. AIKIDOCENTRUM UTRECHT, IBAN NL50 RABO 0144 0284 41,
  o.v.v. de naam van uw kind, en het betreffende seizoen (2020 - 2021)
 • Betaling bij inschrijving.
  Voor kinderen die vorig seizoen ook trainden en dit seizoen doorgaan, geldt bij betaling vóór 15 juli €20,= korting op het lesgeld.
  Maakt u hier geen gebruik van dan dient u het hele bedrag uiterlijk vóór 1 september betalen.
  Bij betaling ná 1 september worden er administratiekosten inrekening gebracht.

 • Deelname aan de jongerengroep  houdt in 2 x per week trainen
  (**) 1x per week trainen bij wijze van uitzondering
  , ter bepaling door leraar.
  N.B. Indien uw kind jonger is dan 12 maar toch meedoet aan de jongerengroep dient het tarief voor de jongeren betaald te worden.
 • Jongeren van 18 jaar en ouder vallen onder volwassenen-tarief en genieten dan mogelijk studenten-korting, zie volwassenen contributie
 • Vakantie: tijdens de schoolvakanties en op officiële feestdagen is er geen les, tenzij anders bepaald door het centrum.

 • Annulering is niet mogelijk, tenzij in overleg afgesproken met het centrum Bij opzegging vindt geen restitutie van lesgeld of lidmaatschapsgeld plaats. Opzegging per email: info@aikidocentrumutrecht.nl t.a.v. Henk van Duin

 • (u-pas logo*) TOELICHTING  U-PAS: zie https://www.u-pas.nl/kindpakket 
 • Volwassenen hebben een budget van €120,=

  Voor Upas-houders hanteren wij hanteren plm. dezelfde regeling als vorig jaar.
  U meld zich aan en wij declareren bij de gemeente. Let wel: op = op. Dus eenmaal bij ons of ergens anders het bedrag/budget besteed, dan krijgt u niets meer van de gemeente.
  Heeft U nog het volledige budget dan declareren wij 100% van ons gewone tarief bij het u-pas buro.
  Is dat niet zo zijn, is uw budget op,  dan geven wij  u  plm. 20% korting op bovenstaande bedragen. De kosten bedragen dan:
  kind 1x per week trainen  €220,=, 2x p.wk. trainen €275,= 
  jongeren
  gold  2x p. wk. trainen á €300,= en 1x trainen (uitzonderingen) €275,=